دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طراحی استوار، راهکاری جهت ارتقاء پایایی (1395)
قابلیت اطمینان، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق (1396) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
Effective maintenance management (2003) / Narayan ، V، نویسنده
Life cycle reliability engineering (c2007) / Yang ، Guangbin (1964)، نویسنده
Reliability modeling, analysis and optimization (c2006)
Risk analysis in engineering (2006) / Modarres ، M. (Mohammad)، نویسنده

کاربران آنلاین :0