دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها (1392) / تقدسی ، مهدی (1361)
شبیه‌سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع (1394) / پید ، مایکل
مدیریت ارتباط با مشتری (1390) / تارخ ، محمدجعفر (1338 -)
مصالح مهندسی عمران (1393 -) / گنجیان ، اسماعیل
معادلات دیفرانسیل (1393) / کریمی ، محمود (1351 -)
کنترل خطی (1392) / جاهد مطلق ، محمدرضا (1334-)
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روشها و راهکارها (1393) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد (1392) / خرسند ، حمید (1352 -)، نویسنده
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و کنترل سیستم‌های لجستیک (1390) / گیانی ، جانپائولو، نویسنده

کاربران آنلاین :0