دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (آزمون معماری ـ طراحی) عناصر و جزئیات طراحی فنی ساختمان. (1393) / دریانی ، مهدی (1358)
روش های اجرایی ساختمان (1388) / شاهبازی ، ناصرالدین (1339-)، نویسنده
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384)
عناصر و جزئیات ساختمانی (1387) / افراسیابی ، علی (1350 -)، نویسنده
مصالح ساخت و آزمایشگاه (1384) / صادقی ، حسن (1333 -)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1388) / شاه‌نظری ، محمدرضا (1334 -)، نویسنده
مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (1388)
مصالح مهندسی عمران (1393 -) / گنجیان ، اسماعیل
مواد و مصالح ساختمان (٬ 1395) / طبیبیان ، سیدحسام‌الدین (1353 -)
مواد و مصالح ساختمانی (1393) / خبیری ، امید (1352 -)
روش های اجرایی ساختمان سازی از سنتی تا پیشرفته (1393) / عالی ، حسین (1362)، نویسنده
شناخت مواد و مصالح ساختمانی (1387) / افراسیابی ، علی (1350 -)، نویسنده
مصالح ساختمان (1376) / حامی ، احمد (1298- 1379)، نویسنده
مصالح و ساختمان (1386) / فروتنی ، سام (1338)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1385) / رحیمی ، حسن (1325)، نویسنده

کاربران آنلاین :0