دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی (1391) / رائو ، سینگیرسو اس (1944 - م)
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن (1380) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
ارتعاشات مکانیکی (1363) / خوئی ، رضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل تئوری ارتعاشات تامسون (1385) / جعفری تلوکلائی ، رمضانعلی (1363)، نویسنده
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی (1367) / نیکخواه بهرامی ، منصور (1318)، نویسنده
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن (1388) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
مبانی ارتعاشات مکانیکی (1382) / کلی ، گراهام، نویسنده
مصالح ساختمانی (1385) / رحیمی ، حسن (1325)، نویسنده
پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون (1375) / برهانی ، صفا (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :0