دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : موسسه انتشارات و چاپ

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
سازه در معماری (1374) / سالوادوری ، ماریو جورج (1907)، نویسنده
آبرسانی شهری (1373) / منزوی ، محمدتقی (1315)، نویسنده
استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران به انضمام معرفی آثار برجسته معماری جهان (1385) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
اصول مهندسی زلزله (1379) / برگی ، خسرو، نویسنده
اصول کنترل مدرن (1373) / خاکی صدیق ، علی (1341)، نویسنده
اصول کنترل مدرن (1382) / خاکی صدیق ، علی (1341)، نویسنده
الکتروشیمی (1372) / مفیدی ، جمشید (1315)، نویسنده
اکولوژی (1380) / اردکانی ، محمدرضا (1348)، نویسنده
بتن پیش تنیده (1373) / تعاونی ، شاهین (1326)، نویسنده
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران (1377) / قبادیان ، وحید (1335)، نویسنده
برنامه ریزی خطی (1373) / اصغرپور ، محمدجواد (1315)، نویسنده
تاسیسات الکتریکی (1382) / زایپ ، گونتر، نویسنده
تجهیزات نیروگاه (-1374) / سلطانی ، مسعود (1306)، نویسنده
تحلیل اقتصادی (1373 - 1374) / موریس ، چارلز، نویسنده

کاربران آنلاین :0