دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : پرویز جبه‌دار مارالانی (1320)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
برنامه‌نویسی فرترن 77 [هفتاد و هفت‌] (1374) / جبه‌دار مارالانی ، پرویز (1320)، نویسنده
برنامه‌نویسی فرترن بضمیمه 145 مسئله جدید (1371)
سیگنالها و سیستمهای پیوسته و گسسته (1366) / زیمر ، راجر ای، نویسنده
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1367 - 1374 (1374) / دانشگاه تهران
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1375 - 1376 (13 - 1376)
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1384-1389 (1389) / دانشگاه تهران
مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1390 - 1384 (1390) / دانشگاه تهران
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها (1381 - 13) / دانشگاه تهران
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (- 1379) / دسور ، چارلز ا، نویسنده
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (1375) / دسور ، چارلز، نویسنده

کاربران آنلاین :0