دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QC760

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترومغناطیس میدان و موج (دیوید ک. جینگ) (1392) / جبه دارمارالانی ، پرویز (1352)، نویسنده
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس (1386) / بیاتی ، سجاد (1351 -)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج تالیف دیویدک چنگ (شامل خلاصه درس ...) (1386) / جلالی ، احسان، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ برای کلیه رشته‌های مهندسی برق (الکترونیک...) و فیزیک (1385) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
شبیه‌سازی تخصصی با HFSS در حوزه‌ی مهندسی برق - مخابرات (میدان و امواج (1394) / محمدپور‌چاغرق ، سعید (1367 -)
فیزیک الکتریسته و مغناطیس برای رشته های علوم و مهندسی (1385) / راشد محصل ، جلیل (1330)، نویسنده
Electromagnetism for engineers, an introductory course ([1964]) / Hammond ، P. (Percy)، نویسنده
Field and wave electromagnetics (2006) / Cheng ، David K. (David Keun) (1917)، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of electromagnetics (1979) / Edminister ، Joseph، نویسنده
الکترو مغناطیس مهندسی پیشرفته (1380) / بالانیس ، کنستانتین (1938)، نویسنده
الکترومغناطیس (1388) / شفیعی ، عباس (1355)، نویسنده
الکترومغناطیس (1391) / ادمینیستر ، جوزف ا، نویسنده
الکترومغناطیس (1393) / اشرفیان ، احمدعلی (1340-)، نویسنده
الکترومغناطیس (1371) / گرانت، نویسنده

کاربران آنلاین :0