دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد قوامی (1338)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی (1384) / گری ، پل (1942)، نویسنده
سیستمهای کنترل مدرن (1381) / درف ، ریچارد، نویسنده

کاربران آنلاین :0