دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترومغناطیس میدان و موج (دیوید ک. جینگ) (1392) / جبه دارمارالانی ، پرویز (1352)، نویسنده
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس (1386) / بیاتی ، سجاد (1351 -)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج تالیف دیویدک چنگ (شامل خلاصه درس ...) (1386) / جلالی ، احسان، نویسنده
راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج (1388) / نحوی ، هادی، نویسنده
تشریح مسائل الکترومغناطیس میدان و موج بر اساس تالیف چنگ دیوید ک. مشتمل بر (1388) / حیدری نظر ، رحیم (1357)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج دیوید‌ک چنگ (1390) / ولایتی ، فاطمه (1365)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج دیوید‌ک. چنگ (1391) / رهنما ، شهرام (1363)، نویسنده

کاربران آنلاین :0