دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QC670

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل الکترومغناطیس مهندسی (1383) / سیدی ، احسان، نویسنده
راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج (1388) / نحوی ، هادی، نویسنده
Electromagnetic theory (1941) / Stratton ، Julius Adams (1901-1994)، نویسنده
Engineering electromagnetics (c1981) / Hayt ، William Hart (1920)، نویسنده
Foundations of electromagnetic theory (1967) / Reitz ، John R، نویسنده
اصول تئوری الکترومغناطیس (1359) / ریتس ، جان، نویسنده
الکترو مغناطیس مهندسی (1382) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس دانشگاهی (1370) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1348) / باغداساریان ، ادیک، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1370) / پلونوس ، مارتین، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1380) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1389÷) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1380) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1369) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ - هیت، جان ا- باک (1381) / خامنه اصل ، شهرام، نویسنده

کاربران آنلاین :0