دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ - هیت، جان ا- باک (1381) / خامنه اصل ، شهرام، نویسنده
مسائل و مفاهیم مبانی نظریه الکترومغناطیس شامل تشریح کامل مفاهیم اصلی الکترومغناطیس 280 مثال. (1379) / رحیم پور سلیمانی ، حمید، نویسنده

کاربران آنلاین :0