دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترو مغناطیس مهندسی (1382) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس دانشگاهی (1370) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1348) / باغداساریان ، ادیک، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1380) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1389÷) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1380) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1369) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ - هیت، جان ا- باک (1381) / خامنه اصل ، شهرام، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ هیت، جان باک (1385) / خانی ، عبدالرضا (1354)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ.هیت جان ای.بوک (1393) / سیف اله پور ، ساسان (1352-)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مبانی نظریه‌ی الکترومغناطیس ریتس و میلفورد ویرایش چهارم (1388) / نعیمی ، زهرا (1360)، نویسنده
مبانی نظریه الکترومغناطیس (1368) / ریتس ، جان، نویسنده
مسائل و مفاهیم مبانی نظریه الکترومغناطیس شامل تشریح کامل مفاهیم اصلی الکترومغناطیس 280 مثال. (1379) / رحیم پور سلیمانی ، حمید، نویسنده

کاربران آنلاین :0