دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فیزیک دانشگاهی (- 1373) / سرز ، فرانسیس وستون (1898)، نویسنده
راهنمای فیزیک دانشگاهی (1374 -) / گینز ، جیمز، نویسنده
راهنمای فیزیک دانشگاهی (- 1378) / گینز ، جیمز، نویسنده
شیمی عمومی (1375 - 1377) / مورتیمر ، چارلز، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1380) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
ارگونومی (عوامل انسانی در طراحی مهندسی‌) (1378) / ساندرز ، مارک، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1387)
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناندپیر (1915)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1377) / صدرا ، عادل، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1385 - 1387) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای شیمی آلی (1378 - 13) / موریسون ، رابرت تورنتون (1918)، نویسنده
شیمی آلی (1379 - 13) / موریسون ، رابرت تورنتون (1918)، نویسنده
تئوری ماشین (1376) / شیگلی ، جوزف ادوارد، نویسنده

کاربران آنلاین :0