دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ابراهیم واحدیان (1304)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1385 - 1387) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1381) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناندپیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1391)
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1390) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0