دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی (1375) / فدائی‌ایام ، اکبر، گردآورنده
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1385 - 1387) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1381) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0