دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مکانیک برداری برای مهندسان (1394) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1394) / بیر ، فردیناند‌پیر، نویسنده
مکانیک‌برداری برای مهندسان استاتیک (1392)
مکانیک‌برداری برای مهندسان استاتیک (1392) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1385 - 1387) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1381) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
ماتریس ها و بردارها (1348) / شوارتز، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1387)
مکانیک برداری برای مهندسان (1390) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (1391) / بیر ، فردیناند پیر (1915- 2003م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0