دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فردیناند پیر بیر (1915)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسائل مقاومت مصالح [بیرو جانستون‌] (1378 - 13) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای مقاومت مصالح (1384) / آپدایک ، دین پیرسون (1935)، نویسنده
مسایل استاتیک (1377) / اکبرنژاد ، فرهاد (1354)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1382) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1366) / پوپوف ، یگور پاول (1913)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0