دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Dean Pierson Updike

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای مقاومت مصالح (1384) / آپدایک ، دین پیرسون (1935)، نویسنده

کاربران آنلاین :0