دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA405

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (139 -)
خواص مکانیکی مواد (1394) / لیمویی ، محمدباقر (1349 -)، نویسنده
راهنمای مقاومت مصالح فردیناند پی. بی یر، ای. راسل جانستون .. (1387) / نوروزی ، مهدی، نویسنده
راهنمای مقاومت مصالح (1389) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)
متالورژی مکانیکی (1382) / دیتر ، جورج الوود، نویسنده
مقاومت مصالح (1395) / هیبلر ، آر.سی
مقاومت مصالح (1393) / واحدیان, ابراهیم (1304)
مکانیک مواد (مقاومت مصالح‌ (1387-) / هیبلر ، آر.سی
An aid to solving problems in stengh of materials (1974)
Engineering mechanics of solids (1990) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Engineering mechanics of solids (1999) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Introduction to mechanics of solids (Englewood Cliffs, N.J) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Mechanical metallurgy (1976) / Dieter ، George Ellwood، نویسنده
Mechanical metallurgy (1986) / Dieter ، George Ellwood، نویسنده
Mechanics of materials (c1976) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده

کاربران آنلاین :0