دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فردیناند پیر بیر (1915 - 2003م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استاتیک (1388) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (139 -)
راهنمای مقاومت مصالح (1389) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)
مکانیک برداری برای مهندسان (1394) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
مکانیک‌برداری برای مهندسان استاتیک (1392) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0