دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Ferdinand Pierre Beer

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (139 -)
Vector mechanics for engineers (1972) / Beer ، Ferdinand Pierre، نویسنده
تشریح مسائل مقاومت مصالح [بیرو جانستون‌] (1378 - 13) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1385 - 1387) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان (1381) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناندپیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1391)
مقاومت مصالح (1382) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1390) / بیر ، فردیناندپیر (1915- م)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (1391) / بیر ، فردیناند پیر (1915- 2003م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0