دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نویسنده همکار

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استاتیک (1388) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
ارزیابی ادعاهای پیمانی به انضمام واژه نامه تخصصی (1390) / دیویسون ، آر. ‌پیتر، نویسنده
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد (1391) / پراساد ، جایامانگال، نویسنده
اسکیس پلان و مقطع اتاق های 101هتل (1392) / کرچمر-یونک ، کورینا (1966- م)، نویسنده
اصول و مبانی HACCP (1384) / مورتیمر ، سارا، نویسنده
برنامه‌نویسی فرترن 77 [هفتاد و هفت‌] (1374) / جبه‌دار مارالانی ، پرویز (1320)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ (1389) / دیانی, محمود (1339) ; مایر, رابرت (1942- م)
تحلیل ماشین الکتریکی و سیستم های محرکه (1392) / کراوس ، پل، نویسنده
تدریس موثر در آموزش عالی (1392) / براون ، جورج (1935- م)، نویسنده
تشریح مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (1375) / دسور ، چارلز، نویسنده
تصمیم گیری (1392) / کرمی, مجید (1361)
تضمین اطلاعات (1390) / بویس ، جوزف جورج (1951- م)، نویسنده
تمرین‌های مهارتی زبان برنامه‌نویسی‌[Cسی‌] (1377) / کریمی طاری ، کورش (1347)، نویسنده
توسعه‌ی مدیریت (1391) / توبین ، دانیل آر (1946- م)، نویسنده
جداسازی‌های زیستی (1390) / بلتر ، پل ا (1920- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0