دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راه فروبسته (1373) / هیوز ، هنری استیوارت (1916)، نویسنده
ساخت اجتماعی واقعیت (1375) / برگر ، پیتر (1329)، نویسنده
لذات فلسفه (1374) / دورانت ، ویلیام جیمز (1885- 1981م)، نویسنده
تاریخ فلسفه (1373) / دورانت ، ویلیام جیمز (1885- 1981م)، نویسنده
تاریخچه کشف عناصر شیمیایی (1374) / تریفونوف ، دمیتری نیکالایویچ (1932)، نویسنده
درآمدی بر سیاست خارجی دکتر احمدی نژاد (1390) / دهشیری ، محمدرضا (1343)، نویسنده
اندیشیدن‌، فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی (1388) / واربرتون ، نایجل (1962- م)، نویسنده
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران (1380) / طاهری ، ابوالقاسم (1298)، نویسنده
تاریخ عرب قبل از اسلام (1386) / سالم ، عبدالعزیز، نویسنده
فلسفه سیاسی چیست‌؟ (1373) / اشتراوس ، لئو (1973-1899م)، نویسنده
میراث ایران (1384) / آربری ، آرتورجان (1905- 1969م)، نویسنده
پیام پیامبر (1387) / خرمشاهی ، بهاء الدین (1324)
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان (1374) / رضا ، عنایت الله (1299)، نویسنده
ایلیاد (1373) / هومر ، قرن 9 ق. م، نویسنده

کاربران آنلاین :0