دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مترجم

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
در آزادی (1390) / میل ، جان استوارت (1806- 1873م)، نویسنده
ایران از آغاز تا اسلام (1374) / گیرشمن ، رومن (1979-1895م)، نویسنده
ایلیاد (1373) / هومر ، قرن 9 ق. م، نویسنده
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی (1383) / اومستد ، آلبرت تن آیک (1945-1880م)، نویسنده
تاریخ فلسفه (1373) / دورانت ، ویلیام جیمز (1885- 1981م)، نویسنده
جامعه‌شناسی ادبیات (1371) / گلدمن ، لوسین (1913- 1970م)، نویسنده
داستانها و افسانه های ترکیه (1378) / تزل ، ناکی، نویسنده
دوران کودکی (1352) / گورکی ، ماکسیم (1936-1868م)، نویسنده
ریاضیات عددی و محاسباتی (1383) / چینی ، الیوت وارد (1929)، نویسنده
سلمان پاک ([13]) / ماسینیون ، لوئی (1883- 1962م)، نویسنده
مبانی زمین‌شناسی (1380) / لوتگنس ، فردریک، نویسنده
مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار کاربردی (1377) / والپول ، رونالد ای، نویسنده
مقدمه‌ای بر ترمودینامیک مواد (1378 - 1381[ج.1: 1381]) / گاسکل ، دیوید (1940- م)، نویسنده
نقشهای هندسی در هنر اسلامی (1376) / سعید ، عصام (1939- 1988م)، نویسنده
نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن (1372) / ورنو ، روژه (1906- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0