دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
خواص فیزیکی مواد (1383) / نادری ، مالک (1352)، نویسنده
زمین‌شناسی عمومی (1379) / معتمد ، احمد (1314)، نویسنده
زمین‌شناسی عمومی (1377) / شفیقی ، سیروس (1323)، نویسنده
زمین‌شناسی برای مهندسین (1379) / معماریان ، حسین (1326)، نویسنده
مبانی زمین‌شناسی (1380) / لوتگنس ، فردریک، نویسنده
مبانی زمین‌شناسی جدید (1368) / وایلی ، پیتر (1930)، نویسنده

کاربران آنلاین :0