دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
خواص فیزیکی مواد قابل استفاده به عنوان مرجع کامل درس خواص فیزیکی ...... شامل شرح کامل درس، مفاهیم ... (1398) / نادری ، مالک (1352 -)، نویسنده
خواص الکترونی مواد (1372) / هیومل ، رولف (1934)، نویسنده
خواص فیزیکی مواد (1383) / نادری ، مالک (1352)، نویسنده
خواص فیزیکی مواد (1394) / نادری ، مالک (1352)، نویسنده
فیزیک الکترونیک و تکنولوژی نیمه‌هادیها (1375) / ادیبی ، اکبر، نویسنده
فیزیک ماده چگال (1387) / اشکرافت ، نیل دبلیو، نویسنده

کاربران آنلاین :0