دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: آویدنگار

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد (1394) / پاک‌سرشت ، امیرحسین (1363 -)، نویسنده
بررسی سیستم‌های قدرت (1390) / قاسمی ، علیرضا (1365-)
مرجع کامل سیستم‌های کنترل خطی مهندسی برق (کلیه گرایش‌ها) شامل: شرح کامل درس، مفاهیم.. (1395) / متدین ، محمدرضا (1352 -)
خواص فیزیکی مواد قابل استفاده به عنوان مرجع کامل درس خواص فیزیکی ...... شامل شرح کامل درس، مفاهیم ... (1398) / نادری ، مالک (1352 -)، نویسنده
خواص مکانیکی مواد (1394) / لیمویی ، محمدباقر (1349 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0