دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QD453/2

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد (1394) / پاک‌سرشت ، امیرحسین (1363 -)، نویسنده
شیمی فیزیک مواد (1389) / ابراهیمی ، محمدابراهیم (1345 -)، نویسنده
شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد (1392) / خرسند ، حمید (1352 -)، نویسنده
شیمی فیزیک (1369 - 1374) / بارو ، گوردون ام (1923- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0