دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: مرکز نشر جهش: آویدنگار

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مرجع کامل مدار الکتریکی (1393) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها . (1391) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
مرجع کامل مدارهای الکتریکی (1393) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
مروری جامع بر تئوریهای مدیریت (1392) / محمدیان ، محمود (1349-)، نویسنده
خواص فیزیکی مواد (1394) / نادری ، مالک (1352)، نویسنده
ماشین های الکتریکی (1392) / صدیقی انارکی ، علیرضا (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0