دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها . (1391) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسایل سیگنالها و سیستم‌ها، اپنهایم‌، ویلسکی‌، نواب (1387) / باقری فرح‌بخش ، نیما، نویسنده
حل مسائل تجزیه و تحلیل سیستمها (سیگنالها و سیستمها) براساس تالیف اوپنهایم‌، ویلسکی‌، یانگ (1376) / مرتضوی ، فرخ، نویسنده
راهنمای سیستم‌های مخابراتی (1377) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها (1383) / دیانی ، محمود (1339)، نویسنده
سیستمهای مخابراتی (1373) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده
سیستم‌های انتقال مخابراتی (- 1373) / رضائی ، ناصر (1325)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1367) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1381) / کارلسون ، بروس (1937- م)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1387) / کارلسون ، بروس (1937- م)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ (1368) / شانموگام ، سام، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1375) / اوپنهایم ، آلن (1937)، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1372) / اوپنهایم ، آلن (1937)، نویسنده
مقدمه‌ای بر سیگنالها و سیستم‌ها (1369) / کامن ، ادوارد، نویسنده

کاربران آنلاین :0