دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارتباطات پیشرفته (1364) / حسینی الست ، حسن، نویسنده
سیستم سیگنالینگ شماره هفت (1383) / خلیلی ، رضا، نویسنده
سیستمهای مخابرات ماهواره‌ای (1367) / حکاک ، محمد، نویسنده
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1373) / طباطبا وکیلی ، وحید (1326)، نویسنده

کاربران آنلاین :0