دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نقشه راه مدیریت پروژه (راهنمای کاربردی مدیریت پروژه‌) (1384) / آجورلو ، منصور (1342)، نویسنده
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (با رویکرد مدیریت پیمان‌) (1385) / آجورلو ، منصور (1342)، نویسنده
الکترو مغناطیس مهندسی پیشرفته (1380) / بالانیس ، کنستانتین (1938)، نویسنده
فیبر نوری (آزمایش و اندازه‌گیری) (1384) / گاتاک ، آجوی (1939- م)، نویسنده
اندازه‌گیری الکتریکی (1383) / حق مرام ، رضا، نویسنده
مخابرات ماهواره‌ای (1382) / آگاروال ، دی. سی، نویسنده
قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری (1382 - 1381) / باتاچاریا ، پالاب، نویسنده
رمزنگاری با کلید عمومی (1383) / باقری ، محمد (1329)، نویسنده
مهندسی روشنایی (1387) / سلمانی ، علینقی، نویسنده
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده
طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی (1380) / پیترز ، ماکس استون (1920)، نویسنده
مبانی رمزنگاری (جای نشانی‌های ساده و تحلیل آنها) (1379) / غفاری حدیقه ، علیرضا (1340)، نویسنده

کاربران آنلاین :0