دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی (1386) / کاظمی ، اسدالله (1346)، نویسنده
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی (1378) / کاظمی ، اسدالله (1346)، نویسنده
اندازه‌گیری الکتریکی (1376) / ساونی ، ا. کی، نویسنده
اندازه‌گیری الکتریکی (1383) / حق مرام ، رضا، نویسنده
مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری الکتریکی (1362) / نحوی ، هوشنگ، نویسنده

کاربران آنلاین :0