دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه امام حسین (ع)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اندازه‌گیری الکتریکی (1383) / حق مرام ، رضا، نویسنده
طراحی اوراکل بااستفاده از مدل سازی شیئی‌[UMLیو. ام‌. ال] (1384) / دورسی ، پل، نویسنده
فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی (1382) / نایهوف ، لاری (1933- م)، نویسنده
فیزیک لیزرهای چاه کوانتومی کرنشی (1384) / لور ، جان (1966- م)، نویسنده
فیزیک کوانتومی (1) (1385) / صالحی ، حمدالله (1338)، نویسنده
نقشه راه مدیریت پروژه (راهنمای کاربردی مدیریت پروژه‌) (1384) / آجورلو ، منصور (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :0