دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شهرام محمدنژاد (1330)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فیزیک لیزرهای چاه کوانتومی کرنشی (1384) / لور ، جان (1966- م)، نویسنده
قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری (1382 - 1381) / باتاچاریا ، پالاب، نویسنده

کاربران آنلاین :0