دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترومغناطیس مهندسی (-1389) / عبدالعالی ، علی (1353 -)
الکترومغناطیس (1389) / شفیعی ، عباس (1355)
الکترومغناطیس میدان و موج (دیوید ک. جینگ) (1392) / جبه دارمارالانی ، پرویز (1352)، نویسنده
الکترومغناطیس میدان و موج (1375) / چنگ ، دیوید کئون (1917)، نویسنده
الکترومغناطیس کارشناسی ارشد (1392) / کمجانی ، نادر، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس (1386) / بیاتی ، سجاد (1351 -)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج تالیف دیویدک چنگ (شامل خلاصه درس ...) (1386) / جلالی ، احسان، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ برای کلیه رشته‌های مهندسی برق (الکترونیک...) و فیزیک (1385) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج (1388) / نحوی ، هادی، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (1384 -) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده
>2000 = دو هزار< مسئله حل شده در الکترومغناطیس (1377) / نسر ، سید (1952)، نویسنده
الکترو مغناطیس مهندسی پیشرفته (1380) / بالانیس ، کنستانتین (1938)، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1370) / پلونوس ، مارتین، نویسنده
الکترومغناطیس (1393) / اشرفیان ، احمدعلی (1340-)، نویسنده
الکترومغناطیس (1371) / گرانت، نویسنده

کاربران آنلاین :0