دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترومغناطیس میدان و موج (دیوید ک. جینگ) (1392) / جبه دارمارالانی ، پرویز (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج تالیف دیویدک چنگ (شامل خلاصه درس ...) (1386) / جلالی ، احسان، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ برای کلیه رشته‌های مهندسی برق (الکترونیک...) و فیزیک (1385) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
>2000 = دو هزار< مسئله حل شده در الکترومغناطیس (1377) / نسر ، سید (1952)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس‌، میدان و موج چنگ (1385) / قاسمی ، حمید (1356)، نویسنده
رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس (1387) / دیانی ، محمود (1339)، نویسنده
روشهای محاسباتی برای الکترومغناطیس و مایکروویو (1375) / بوتن ، ریچارد (1926)، نویسنده

کاربران آنلاین :0