دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانش پرور

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای کاربرد نرم افزار تخصصی‌[COMFAR IIIکامفار]3 (1384) / سازمان توسعه صنعتی ملل متحدUNIDO
تشریح کامل مسایل مبانی الکترونیک (1385) / غلامیان ، اصغر (1355)، نویسنده
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج چنگ برای کلیه رشته‌های مهندسی برق (الکترونیک...) و فیزیک (1385) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک (- 1382) / جوراب دوزان ، محسن (1360)، نویسنده
کتاب جامع عمران (کاردانی به کارشناسی) (1385) / سرمدنهری ، امیر (1363)، نویسنده
مقدمه ای بر برنامه‌ریزی تولید (1383) / ماکوئی ، احمد

کاربران آنلاین :0