دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیستی و بهداشت (1392 -)
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری: مفاهیم و روش پیاده‌سازی (1388)
مبانی فیزیک (1390-) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)
مبانی فیزیک (-1390) / واکر ، جیرل (1945 - م)
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1384) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک (1391) / ابوکاظمی ، محمدابراهیم، نویسنده
(تشریح مسائل فیزیک هالیدی‌) (1371) / بینش ، علیرضا (1337)، نویسنده
Fundamentals of physics (2001) / واکر ، جیرل (1945 - م)، نویسنده
بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی (- 1381) / ابوالحسنی ، مجید (1381- 1347)، نویسنده
تحلیل و تشریح و تحلیل کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی - رزنیک - واکر (1390) / جنابی اسکویی ، قاسم (1352)، نویسنده
تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه فرانک ج. بلت (1387-) / قرشی ، علاءالدین (1344)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز - زیمانسکی‌، هیویانگ (1383-) / جنابی اسکویی ، قاسم (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :0