دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Jearl Walker

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1390-) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1384) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) (1385) / یوسف خانی ، مهدی، نویسنده
مبانی فیزیک (1389) / واکر ، جرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (-1386) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (13xx- 1385) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387) / واکر ، جرل (1945)، نویسنده
مبانی فیزیک هالیدی (1387) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387 -) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0