دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دیوید هالیدی (1916- م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک (1391) / جلیلیان نصرتی ، محمدرضا (1326-)، نویسنده
راهنمای فیزیک هالیدی، رزنیک، کربن (1384) / تاش پور ، حجت‌الله (1358)، نویسنده
فیزیک (حرارت و شاره‌ها) (1385) / رسنیک ، رابرت (1923- م)، نویسنده
فیزیک (1387 - 1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک (1366-) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (-1386) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (13xx- 1385) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1390) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387 -) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0