دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزمون فیزیک و مکانیک (1372) / رابرتسون ، چارلز، نویسنده
رهیافت حل مسئله در فیزیک نوین (1383) / قاسمی ، حمید (1356)، نویسنده
فیزیک (1387 - 1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس فیزیک - مکانیک در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال 1362 تا 1373 (1374) / سازمان سنجش آموزش کشور
پرسشهای امتحانی فیزیک و مکانیک با پاسخهای تشریحی (1381) / گویرتز ، هرمن، نویسنده

کاربران آنلاین :0