دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نشر مرکز، کتاب ماد

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
انسان‌، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی (1375) / فیزنت ، استیون، نویسنده
ارگونومی در عمل (1382) / موعودی ، محمدامین (1340-گردآورنده و مترجم)، نویسنده
پرسشهای امتحانی فیزیک و مکانیک با پاسخهای تشریحی (1381) / گویرتز ، هرمن، نویسنده
فیزیک اهانیان (1374) / اهانیان ، هانس، نویسنده
آزمون فیزیک و مکانیک (1372) / رابرتسون ، چارلز، نویسنده

کاربران آنلاین :0