دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جلالالدین پاشایی راد (1324)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1391) / ابوکاظمی ، محمدابراهیم، نویسنده
آزمون فیزیک و مکانیک (1372) / رابرتسون ، چارلز، نویسنده

کاربران آنلاین :0