دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارگونومی (عوامل انسانی در طراحی مهندسی‌) (1378) / ساندرز ، مارک، نویسنده
انتخاب مواد برای طراحی مهندسی (1379) / فرج ، محمود (1937)، نویسنده
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی (1392) / اشبی، نویسنده
انسان‌، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی (1375) / فیزنت ، استیون، نویسنده
روش‌های طراحی در مهندسی (1380) / امیرفضلی ، علی (1320 -)، مترجم
طراحی و ساخت قالب و قیود و فرامین (1386)
طراحی مهندسی (1368) / ماتوسک ، رابرت، نویسنده
متالورژی کاربردی فولادها (1381) / مرعشی ، مرعش (1325)، نویسنده

کاربران آنلاین :0