دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مقدمه ای بر مواد پیشرفته (1388)
اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسی مواد) (1379) / تویسرکانی ، حسین (1323)، نویسنده
انتخاب مواد برای طراحی مهندسی (1379) / فرج ، محمود (1937)، نویسنده
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی (1392) / اشبی، نویسنده
تئوری و عملی علم مواد (1386) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)، نویسنده
درک رفتار سازه ها (1382) / مور ، فولر، نویسنده
متالورژی کاربردی فولادها (1381) / مرعشی ، مرعش (1325)، نویسنده
مواد و فرآیندهای تولید (1376) / دوگارمو ، ارنست پل (1907)، نویسنده
مواد و فرایندهای تولید (- 1380) / دوگارمو ، ارنست پل (1907)، نویسنده
مواد و فرآیندهای تولید (1383)
مواد و فرآیندهای تولید (1364 - 1361) / دوگارمو ، ارنست پل (1907)، نویسنده
کتاب مواد (1384) / مصاحبی ، مهدی (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :0