دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ویلیام دی کلیستر (1940- م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول علم و مهندسی مواد (1388) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)
مبانی علم و مهندسی مواد (1395) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)
تئوری و عملی علم مواد (1386) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)، نویسنده
علم مواد، تئوری و عملی (1389) / کلیستر ، ویلیام دی (1940- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0