دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مواد و فرآیندهای تولید (1383)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :TS183 ‭/د9م8
عنوان :مواد و فرآیندهای تولید
تکرار نام مولف :ای.پال. دگارمو ... [و دیگران‌]؛ترجمه علی حائریان اردکانی، احسان حائری اردکانی
ناشر:مشهد : نما
سال نشر :1383
صفحه شمار:5 ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-8907-34-6
یادداشتج.3 (چاپ اول: پاییز 1385)ویراست 10 این کتاب در سال 1387 منتشر شده است
نمایه
عنوان اصلی:Materials and proccesses in manufacturing, 9th ed
شناسه افزوده :دوگارمو ، ارنست پل (1907)
De Garmo ، Ernest Paul
حائریان اردکانی ، علی (1325)، مترجم
حائری اردکانی ، احسان (1357- ئ)، مترجم
موضوع‌ها :اصفا
تولید -- فرایندها ؛ مواد صنعتی
مندرجاتج.1. خواص مواد .- انتخاب مواد - کنترل کیفیت .- ج.2 ریخته‌گری ، آهنگری ، فرایندهای شکلدادن، .../ مترجمین علی حائریان‌اردکانی ، احسان حایریاردکانی و آسیه حایریاردکانی.- - ج.3. فرآیندهای ماشین‌کاری و .../ مترجمین علی حائریان‌اردکانی، محمدحسین همتی، آسیه حائری.- -
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7466
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
3563TS183‭ /د9م8 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3564TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4105TS183‭ /د9م8 ج.3 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4106TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5220TS183‭ /د9م8 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5868TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6437TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6826TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6973TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6984TS183‭ /د9م8 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10137TS183‭ /د9م8 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
10138TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10139TS183‭ /د9م8 ج.4 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10140TS183‭ /د9م8 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10141TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10142TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12358TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15741TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15742TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
17970TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21479TS183 ‭/د9م8/1383 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
21483TS183 ‭/د9م8/1391 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7100TS183‭ /د9م8 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
7101TS183‭ /د9م8 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
7102TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7103TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7104TS183‭ /د9م8 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
7105TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7106TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
7107TS183‭ /د9م8 ج.3 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
7108TS183‭ /د9م8 ج.4 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7109TS183‭ /د9م8 ج.4 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7110TS183‭ /د9م8 ج.4 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0