دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کنت کرین

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشنایی با فیزیک هسته‌ای (1371) / کرین ، کنت، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی - رزنیک کرین (1384) / قرشی ، علاآ الدین (1344)، نویسنده
تشریح کامل مسائل فیزیک دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، کنت کرین (1383) / زارع دهنوی ، ناصر (1348)، نویسنده
فیزیک (حرارت و شاره‌ها) (1385) / رسنیک ، رابرت (1923- م)، نویسنده
فیزیک (1387 - 1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک (1386) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک مکانیک (1382) / رسینک ، رابرت (1923)، نویسنده

کاربران آنلاین :0