دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خلیل باغانی (1338ترجم)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فیزیک (حرارت و شاره‌ها) (1385) / رسنیک ، رابرت (1923- م)، نویسنده
قطعات و مدارات الکترونیک (1382) / بویل اشتاد ، رابرت (1939- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0